top of page
tlo2.jpg

Projekt UE

Rozszerzenie rynku sprzedaży innowacyjnego produktu „Kontrola Biznesu” do 7 nowych krajów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cel projektu

W celu optymalizacji internacjonalizacji firma skorzysta z doradztwa obejmującego kompleksowe działania wspierające Verestro w diagnozowaniu potencjału internacjonalizacji, przygotowaniu firmy i jej oferty do eksportu oraz aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych do wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.


Ponadto firma nawiąże kontakty uczestnicząc w targach zagranicznych. Dzięki temu produkt stworzony przez zespół lubelskich specjalistów IT zaistnieje na najważniejszych rynkach fintech za granicą.

Wartość projektu: 1 009 600,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy UE: 697 000,00 zł

Frame 3517.jpg

Pobierz pliki

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

z dnia 01.09.2022 nr POPW 01_08_2022

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr POPW 01_08_2022

Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe nr POPW 01_08_2022

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe nr POPW 01_08_2022

Frame 3517oan.jpg

Projekty globalne. Charakter lokalny.

Masz pytania?

bottom of page